بی حجابی در کشور

۱۷مهر
چهارشنبه های سفید ریشه‌کن شد

چهارشنبه های سفید ریشه‌کن شد

سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت از ریشه کن شدن چهارشنبه های سفید در کشور خبر داد.