بی توجهی سازمان لیگ

۲۱خرداد
واکنش علی امیری در صفحه اجتماعی خود به بی توجهی سازمان لیگ
مدیرعامل نساجی مازندران :

واکنش علی امیری در صفحه اجتماعی خود به بی توجهی سازمان لیگ

علی امیری مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران در صفحه اجتماعی خود به بی توجهی سازمان لیگ در برگزاری جلسه با مسئولان باشگاه‌ها معترض شده است.