بی-توجهی-دولت-خانه-دار-شدن-مردم- تهرانیوز

۲۴دی
بی توجهی دولت به خانه دار شدن مردم

بی توجهی دولت به خانه دار شدن مردم

بازار مسکن این روزها حال و روز خوبی ندارد از سویی با تورم مواجه شده و قیمت ها بالا رفته و از سوی دیگر رکودی سنگین را تجربه می کند.