بی توجهی به قانون

۰۷فروردین
پلمب واحدهای صنفی بی‌توجه به قانون / همه برای مبارزه با کرونا همکاری کنند

پلمب واحدهای صنفی بی‌توجه به قانون / همه برای مبارزه با کرونا همکاری کنند

بخشدار بخش گلستان گفت: واحدهای صنفی که به مصوبه تعطیلی اصناف غیرضروری بی‌توجه باشند، پلمب می شوند.