بی تفاوتی سیاسی

۲۰آذر
بی تفاوتی‌های سیاسی تقصیر مسئولان است

بی تفاوتی‌های سیاسی تقصیر مسئولان است

رئیس خانه احزاب ایران گفت: دولت متأسفانه در همه عرصه‌های خود شکست‌ خورده و در برجام حتی نتوانست یک ریال ازطریق حساب‌های بانکی به کشور منتقل کند البته در قضیه بنزین هم بی‌تدبیری خود را به همه نشان داد.