بی تدبیر

۰۱تیر
افزایش نرخ کرایه ها منصفانه نیست/ این رویه رزق ما را شبهه دار می کند

افزایش نرخ کرایه ها منصفانه نیست/ این رویه رزق ما را شبهه دار می کند

یک راننده تاکسی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها منصفانه نیست، گفت: تا زمانی که سیستم تاکسی ها الکترونیکی نشده است یا پول خورد در اختیار تاکسی داران به اندازه کافی قرار نگیرد این مشکل وجود دارد، این رویه کسب ما را شبهه دار می کند.