بی تدبیری

۲۴آبان
آقای رئیس جمهور وزیر علوم چه شد؟

آقای رئیس جمهور وزیر علوم چه شد؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهر قدس طی بیانیه از رئیس جمهور خواستار تعیین وزیر علوم شد.