بی بی مریم بختیاری

۱۶شهریور
آرامگاه بانوی سردار کجاست؟ + عکس

آرامگاه بانوی سردار کجاست؟ + عکس

آرامگاه بانوی سردار بی بی مریم بختیاری که این روزها بسیار بیشتر از قبل شناخته شده است در تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان قرار دارد.