بی بی شهربانو شهر ری

۱۴مهر
کشف چند قطعه استخوان انسان در کوه بی‌بی شهربانو

کشف چند قطعه استخوان انسان در کوه بی‌بی شهربانو

کشف چند قطعه استخوان انسان در غارهای کوه‌های بی‌بی شهربانو شهرری، از یک اتفاق پرده برداشت.