بی بصیرت

۲۹فروردین
فرد بی بصیرت نظر حزب و جریان سیاسی را بر نظر ولایت فقیه ارجح می داند

فرد بی بصیرت نظر حزب و جریان سیاسی را بر نظر ولایت فقیه ارجح می داند

امروز برخی افراد همانند بعضی مردمان زمان حضرت علی(ع) اعلام می کنند تا زمانی مقام معظم رهبری را قبول داریم که فلان یار امام خمینی(ره) نیز در رکاب مقام معظم رهبری باشد در صورتی که این نشان از بی بصیرتی افراد است زیرا افرادی مانند طلحه و زبیر که صیف الاسلام لقب گرفته بودند تا زمانی اهمیت داشتند که پشت سر امام زمان خود داشتند.