بی برنامه

۲۸آبان
بی‌برنامه‌های دیروز چه برنامه‌ای برای فردا دارند؟
یادداشت/

بی‌برنامه‌های دیروز چه برنامه‌ای برای فردا دارند؟

تا پیش از ظهور بحران کرونا نیز مشخص بود که دولت محترم درزمینهٔ اقتصاد و معیشت مردم از سه ناحیه آسیب‌پذیر است، بی‌برنامگی در سیاست‌ها و تدابیر، کم‌تحرکی در عمل و ناهماهنگی در ارکان؛ اما با همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و بروز تبعات اقتصادی آن، همچون پیکره‌ای که در شرایط فشار، نقاط ضعفش بیشتر به چشم می‌آید