بی باک نیوز

۱۷مهر
خاطرات دروغ هاشمی تکذیب شد

خاطرات دروغ هاشمی تکذیب شد

فردی که سایت آقای هاشمی از قول او خاطره ای هتاکانه به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی(ره) و در مدح آقای هاشمی نقل کرده بود اصل این خاطره را تکذیب کرد.