بی انگیزگی

۲۸اردیبهشت
کابوس بی انگیزگی در لیگ های فوتبال

کابوس بی انگیزگی در لیگ های فوتبال

هر ساله وقتی به هفته‌های آخر لیگ‌های فوتبال نزدیک می‌شویم معضل انگیزه در لیگ و بی‌انگیزگی به مهم‌ترین کلید واژه بیشتر تیم‌های لیگ بدل می‌شود.