بی ام و میلیاردی

۰۷تیر
تصادف BMW میلیاردی در تهران + عکس

تصادف BMW میلیاردی در تهران + عکس

تصادف یک دستگاه پژو پارس با BMW i8 که حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد.

۲۶شهریور
ورود BMWمیلیاردی به تهران باهواپیما

ورود BMWمیلیاردی به تهران باهواپیما

ورود BMWمیلیاردی به تهران باهواپیما