بی ام دبلیو X3

۳۱اردیبهشت
فروش شرایطی خودرو با اقساط ۶ و ۱۲ ماهه

فروش شرایطی خودرو با اقساط ۶ و ۱۲ ماهه

بنابراعلام این شرکت کلیه خودروها تا پایان اقساط دارای بیمه بدنه و بیمه ثالث خواهند بود.