بی اعتنایی

۰۳فروردین
بازارها و مراکز خرید بهارستان هنوز باز هستند !

بازارها و مراکز خرید بهارستان هنوز باز هستند !

با وجود اعلام تعطیلی تمام بازارها و مراکز خرید شهرستان بهارستان، این اماکن همچنان فعال هستند.

۱۶آذر
بی‌اعتنایی فرمانداری به سخنان پسر فاطمه برای حفظ ملک ری

بی‌اعتنایی فرمانداری به سخنان پسر فاطمه برای حفظ ملک ری

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران در پی عدم صدور مجوز مراسم گرامیداشت شهدای دانشجو بر بی‌اعتنایی فرمانداری شهرستان ری به سخنان پسر فاطمه برای حفظ ملک ری تاکید کرد.