بی اعتنایی مسؤولان

۱۹اسفند
صاحبان اینترنت پرسرعت حاضرند هزینه بیشتری بپردازند

صاحبان اینترنت پرسرعت حاضرند هزینه بیشتری بپردازند

آن دسته از کاربران بی‌سیم که از شبکه‌های اینترنتی پرسرعت و با ثبات بیشتر استفاده می‌کنند، برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات بی‌سیم و مخابراتی هم حاضرند هزینه بیشتر بپردازند. نتایج حاصل از مطالعه جدید مرکز J.D. Power and Associates نشان داد، آن دسته از کاربران بی‌سیم که از شبکه‌های اینترنتی پرسرعت و با ثبات […]