بی اعتمادی به نخبگان داخلی

۱۰آذر
واردات مدیر نتیجه تکه بر ژن خوب است

واردات مدیر نتیجه تکه بر ژن خوب است

کم کاری و ناکارآمدی مدیران داخلی سبب شده است که آن‌ها طرحی به نام «واردات مدیر خارجی» که مورد علاقه اصلاح طلبان است را کلید بزنند تا شاید آن‌ها بتوانند مشکلات کشور را برطرف کنند.