بی اشتهایی

۰۱اسفند
علت بی اشتهایی چیست؟

علت بی اشتهایی چیست؟

کم اشتهایی به هر دلیلی ممکن است رخ دهد که زیاد مهم نیستند، اما گاهی کم شدن اشتها می تواند هشدار برخی بیماری ها باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود

۰۷شهریور
علائم قلب نا سالم ؟

علائم قلب نا سالم ؟

. بیماری قلبی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جهان است. سال هاست که پیشگیری از بیماری قلبی یکی از خطوط مقدم فعالیت پژوهشگران محسوب می شود و نتایج این پژوهش ها نشان داده اند که بیماری قلبی با فعالیت جسمانی، رژیم غذایی و متاسفانه ژنتیک در ارتباط است.