بی ارزشی دنیا

۳۰مهر
کلام امیرالمومنین(ع) در وصف بی‌ارزشی دنیا

کلام امیرالمومنین(ع) در وصف بی‌ارزشی دنیا

امام علی(ع): آنچه ازدنیا پشت کرده و رفته است، باز نمى‏‌گردد و آنچه هم مى‏‌آید، معلوم نیست تا از آن حذر توان کرد.