بی ابی

۱۴تیر
طرح آب رسانی به خوزستان

طرح آب رسانی به خوزستان

‌وزیر نیرو با بیان اینکه کم بارشی همه کشور را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در بعضی نقاط کم بارشی نسبت به سال قبل بیش از ۷۰ درصد است، درحالی که متوسط کشور حدود ۲۶ درصد است.