بی آرتی

۱۷آذر
ورود ۱۳۹دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران

ورود ۱۳۹دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران

تعداد ۱۳۹ دستگاه اتوبوس دوکابین در بوستان گفت‌و‌گو‌ تحویل سازمان اتوبوسرانی تهران شد.