بی‌اعتنایی دولت روحانی

۰۷مهر
دلایل بی‌اعتنایی دولت روحانی به اعتراضات دانشجویان چیست؟/ ماست مالی به سبک «اعتماد»

دلایل بی‌اعتنایی دولت روحانی به اعتراضات دانشجویان چیست؟/ ماست مالی به سبک «اعتماد»

دانشجویان معترض با حرف‌های فرهادی قانع نشدند و اعتراضات همچنان ادامه دارد. با این شرایط فرهادی باید خود را برای پاسخگویی در مجلس آماده کند.