بی‌احتیاط

۲۲دی
پیچ دور برگردان راننده بی‌احتیاط را غافلگیر کرد

پیچ دور برگردان راننده بی‌احتیاط را غافلگیر کرد

تماس به‌موقع یکی از رهگذران با آتش‌نشانی کهریزک، پای نیروهای امداد و نجات مرکز آتش‌نشانی به محل حادثه را باز کرده و منجر به نجات راننده مصدوم شد.