بی‌اثر کردن تحریم

۲۸آذر
ذوالنوری: «بی‌اثر کردن تحریم» بر «رفع تحریم» اولویت دارد

ذوالنوری: «بی‌اثر کردن تحریم» بر «رفع تحریم» اولویت دارد

ذوالنوری گفت: دولت برای تأمین نیازهای بدنه خود هم به داخل توجهی ندارد و نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را از خارج تأمین می‌کند.