بی‌آر‌تی در تهران

۲۴فروردین
احتمال جمع شدن یک خط بی‌آر‌تی در تهران

احتمال جمع شدن یک خط بی‌آر‌تی در تهران

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: متأسفانه با راه‌اندازی خط بی‌آرتی خیابان شهید مطهری ـ شهید بهشتی نه تنها ترافیک در این محدوده کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایش چشمگیری داشته و پیش‌بینی می‌شود که این خط باید جمع شود.