بی‌آرتی

۱۹اردیبهشت
همدلی و همزبانی یعنی افزایش کرایه و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی

همدلی و همزبانی یعنی افزایش کرایه و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی

گر چه از نظر مسئولین افزایش کرایه حمل و نقل عمومی، فرسودگی، کمبود اتوبوس و واگن مترو که منجر به ازدحام زیاد جمعیت در این وسیله ها شده قصه‌ای نخ‌نما شده که گویا مدیران و مسئولین علاقه‌ای به شنیدن و سامان آن ندارند اما طبق وظیفه رسانه ای به این موضوع پرداختیم تا بلکه گوشی شنوا و مسئولی همدل و همزبان با ملت پیدا شود.