بیان هنرمندانه و به‌جا

۰۲شهریور
شاعران سرنوشت ساز هیئت ها

شاعران سرنوشت ساز هیئت ها

شاعر آئینی می‌گوید: ما شاعران از کلامی که رو، عریان و بی‌پرده باشد گریزان هستیم و از آن لذت نمی‌بریم. زمانی از یک سخن لذت می‌بریم که مفاهیمی که مدنظر است در لایه‌های پنهانی قرار گیرد.