بیانیه 237 نماینده‌مجلس

۳۰خرداد
مسئولان حل مشکل رکود و بیکاری را شتاب بخشند/ غربی‌ها را از نقض پیمان پشیمان خواهیم کرد

مسئولان حل مشکل رکود و بیکاری را شتاب بخشند/ غربی‌ها را از نقض پیمان پشیمان خواهیم کرد

۲۳۷ نماینده مجلس در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام بیانیه ای را امضا و صادر کردند.