بیانیه 215 نماینده مجلس

۱۳بهمن
بیانیه ۲۱۵ نماینده مجلس برای تقویت صنعت موشکی کشور

بیانیه ۲۱۵ نماینده مجلس برای تقویت صنعت موشکی کشور

بیش از ۲۱۵ نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای بر افزایش توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.