بیانیه 13آبان

۱۳آبان
راهپیمایی ۱۳ آبان در  استان تهران آغاز شد

راهپیمایی ۱۳ آبان در استان تهران آغاز شد

 همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۱۳ آبان در تمام نقاط استان تهران آغاز شد. راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان با  شعار محوری «هیهات منا الذله» در سراسر کشور برگزار شد