بیانیه پایانی

۰۷مرداد
بیانیه پایانی کمیسیون برجام صادر شد + جزئیات

بیانیه پایانی کمیسیون برجام صادر شد + جزئیات

بیانیه پایانی کمیسیون برجام پس از پایان این نشست از سوی معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شد.