بیانیه ضد ایرانی

۲۷فروردین
بیانیه ضد ایرانی اجلاس سران عرب

بیانیه ضد ایرانی اجلاس سران عرب

اجلاس سران عرب در ظهران عربستان با بیانیه‌ای ضد ایرانی به کار خود پایان داد.