بیانیه شورای تبلیغات اسلامی

۱۲مرداد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به مناسبت ۱۲ مرداد

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به مناسبت ۱۲ مرداد

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به مناسبت ۱۲ مرداد سالروز تاسیس این نهاد صادر شد.