بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح

۱۱فروردین
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح بمناسبت ۱۲ فروردین

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح بمناسبت ۱۲ فروردین

ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروهای مسلح هرگز اجاره نخواهند داد، کوچک‌ترین آسیبی به پایه‌های نظام برآمده از رأی ملت برسد و آماده هرگونه جانفشانی برای دفاع از مرزهای کشور هستیم.