بیانیه رهبر انقلاب

۲۵بهمن
پیام رهبری مانیفست آینده انقلاب بود

پیام رهبری مانیفست آینده انقلاب بود

فعال سیاسی اصولگرا گفت:پیام رهبر انقلاب در حقیقت مانیفست آینده انقلاب بود و از این نظر اهمیت دارد که رهبری توجه ویژه ای به جوانان داشته اند و تاکید خاصی بر روی آینده سازان انقلاب فرمده اند.