بیانیه رسمی شرکت ملی گاز ایران

۱۵دی
بیانیه پشت بیانیه/ احتمال ورود داوری بین‌المللی در مناقشات گازی ایران و ترکمنستان

بیانیه پشت بیانیه/ احتمال ورود داوری بین‌المللی در مناقشات گازی ایران و ترکمنستان

در حالی که وزارت امور خارجه ترکمنستان به موضوع اختلافات مالی دو شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز ورود کرده، شرکت ملی گاز ایران این ورود را مجاز ندانسته و شرکت ترکمن گاز را شریکی نامطمئن در مبادلات بین‌المللی خواند.