بیانیه دادستانی

۲۰خرداد

بیانیه دادستانی در خصوص توقیف یک تئاتر

در پی اطلاع واصله مبنی بر ارتکاب برخی اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی در اجرای نمایش‌نامه «تانگوی تخم مرغ داغ»، در این زمینه پرونده‌ قضایی تشکیل گردید.