بیانیه جامعه زینب(س)

۱۵دی
آل‌سعود عمق بی‌کفایتی حُکامش را در معرض قضاوت جهانیان قرار داد

آل‌سعود عمق بی‌کفایتی حُکامش را در معرض قضاوت جهانیان قرار داد

جامعه زینب(س) با انتشار بیانیه ای اقدام فجیع شهادت عالم ربانی شیخ نمر باقر النمر و جمعی دیگر از انقلابیون بی گناه به دست حکام جائر و نالایق آل سعود را محکوم می کند.