بیانیه تند افشارزاده علیه وزیر ورزش

۰۴مهر
آقای گودرزی به عنوان وکیل مدافع پرسپولیس بگویید قرارداد امیری چقدر است؟/ وزیر جز خودش هیچ کسی را قبول ندارد

آقای گودرزی به عنوان وکیل مدافع پرسپولیس بگویید قرارداد امیری چقدر است؟/ وزیر جز خودش هیچ کسی را قبول ندارد

بهرام افشارزاده با انتشار بیانیه ای نسبت به صحبتهای وزیر ورزش و جوانان واکنش نشان داد.