بیانیه بالفور

۱۸آذر
اعلام پایتختی قدس یعنی تکمیل شدن بیانیه بالفور

اعلام پایتختی قدس یعنی تکمیل شدن بیانیه بالفور

اگر این حرکت انجام شود و کشورهای مسلمان نتوانند برای جلوگیری کاری انجام دهند میتوان گفت اعلام پایتختی قدس یعنی تکمیل شدن بیانیه بالفور و از بین رفت تمام سازش‌ها در این میان است.