بیانیه امارات

۱۹دی
بیانیه امارات پس از حمله موشکی ایران

بیانیه امارات پس از حمله موشکی ایران

وزارت خارجه امارات درپی عملیات انتقام جویانه ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی بیاینه صادر کرد.