بیانیه اساتید حقوق

۰۴مرداد
نقض نژادپرستانه حقوق بشر توسط صهیونیستها نشان از بی اعتبار بودن سازمان های بین المللی است

نقض نژادپرستانه حقوق بشر توسط صهیونیستها نشان از بی اعتبار بودن سازمان های بین المللی است

رژیم غاصب صهیونیستی که با نقض سیستماتیک حقوق بشر و تبعیض نژادپرستانه در سرزمین‌های اشغالی، خطرناکترین رژیم علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، از هفتم ژوئیه ۲۰۱۴، علاوه بر محاصره‌ی غذایی و دارویی باریکه‌ی قریب دو میلیون نفری غزه از سال ۲۰۰۷، این منطقه کوچک را آماج سنگین‌ترین حملات زمینی، دریایی و هوایی خود قرار داده است.