بیانیه‌ شدید‌اللحن

۰۲بهمن
بیانیه‌ شدید‌اللحن سرخابی‌ها علیه صداوسیما

بیانیه‌ شدید‌اللحن سرخابی‌ها علیه صداوسیما

چگونه به بهانه کیفیت داربی به دو باشگاهی که این همه طرفدار دارند اهانت می‌کنید؟ چرا به هر بهانه‌ای دم از هزینه‌ کردن از بیت‌المال می‌زنید.