بیانیه‌ی سیاسی

۱۱تیر
دیپلماسی دولت فقط در مذاکره با امریکا و بازگشایی سفارت انگلیس خلاصه می شود/ دفاع از حقوق مظلومان جهان در دستور کار وزارت خارجه نیست

دیپلماسی دولت فقط در مذاکره با امریکا و بازگشایی سفارت انگلیس خلاصه می شود/ دفاع از حقوق مظلومان جهان در دستور کار وزارت خارجه نیست

ظاهرا وزارتخارجه دیپلماسی فعال را فقط در قبال آمریکا و متحدانش به کار بسته است و خواستار گفت‌وگو با آنان است، اما این دیپلماسی فعال هیچ‌گونه واکنش ظاهری و عملی‌ای در خصوص اقدامات اسرائیل در فلسطین، سوریه و عراق ندارد و در بهترین حالت تنها به یک بیانیه‌ی سیاسی ختم می‌شود.