بیانه رهبر انقلاب

۰۱اسفند
گام دوم انقلاب گامی به سمت استعدادیابی جوانان است

گام دوم انقلاب گامی به سمت استعدادیابی جوانان است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: منظور ما از جوان‌گرای، آن جوانی نیست که در خانه مسئولین و مرفه نشین هستند و این گونه نیست که همه چیز بر عهده آن‌ها باشد، این ظلم به جوانان کشور است که فداکاری می‌کنند