بیانه دولت

۱۹دی
سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه تعطیل عمومی

سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه تعطیل عمومی

در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیادت دولت بیانیه ای صادر کرد