بیانات وحدت بخش

۱۸شهریور
بیانیه اعضای شورای شهر تهران درحمایت از بیانات مقام معظم رهبری

بیانیه اعضای شورای شهر تهران درحمایت از بیانات مقام معظم رهبری

اعضای شورای شهر تهران در جریان یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورا از بیانات وحدت بخش و عزت آفرین رهبر فرزانه انقلاب حمایت کردند.