بیانات مهم و تاریخی امام المسلمین

۲۹آبان
جهان در انتظار بیانات مهم و تاریخی امام المسلمین در جمع ۵۰ هزار فرمانده بسیج/ بیعت با یار آغاز شد

جهان در انتظار بیانات مهم و تاریخی امام المسلمین در جمع ۵۰ هزار فرمانده بسیج/ بیعت با یار آغاز شد

همزمان با آغاز هفته بسیج ۵۰هزار نفر از فرماندهان بسیج رهسپار دیدار فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای گردیدند.