بیانات رهبرانقلاب

۱۳بهمن
تاکید رهبرانقلاب بر برنامه ریزی مسئولان براساس «آمار دقیق» برای پیشرفت کشور است/ برخی مسئولان از آمارهای واقعی جامعه بی خبرند

تاکید رهبرانقلاب بر برنامه ریزی مسئولان براساس «آمار دقیق» برای پیشرفت کشور است/ برخی مسئولان از آمارهای واقعی جامعه بی خبرند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاکید رهبرانقلاب بر برنامه ریزی مسئولان براساس «آمار دقیق» برای پیشرفت کشور است، گفت: نیاز است که مسئولان با تهیه آمارهای دقیق، به رهنمودهای رهبرانقلاب جامه عمل بپوشانند و کشور را در جهت سیر به سوی پیشرفت، یاری نمایند.

۰۹شهریور
آقای هاشمی! شما با «حق الناس» چه کردید؟

آقای هاشمی! شما با «حق الناس» چه کردید؟

شک نباید کرد که اصرار بر همین رویه خطای آقای هاشمی در مواجهه با حق الناس، سنگ بنای فتنه بزرگ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود. گویی در این عرصه جدید، آقای هاشمی منتظر همان «انتقام» بود که چهار سال پیش وعده اش را داده بود.